Werkwijze2021-08-26T13:25:19+02:00

WERKWIJZE

In zeven stappen realiseren wij jouw ideale woonbeleving

Wij ontwerpen én bouwen woningen en zijn daarmee architectenbureau en aannemer in één. We hebben alle disciplines onder één dak en zo werken alle bouwkundige specialisten integraal samen. Al tijdens het ontwerpen van de woning werken onze constructie-, installatie-, engineering- en kostendeskundigen mee met de architecten.

In zeven stappen werken wij van globaal idee over een woning naar de perfecte woonbeleving die volledig uitgaat van jullie wensen.

1. KENNISMAKING

Vanzelfsprekend beginnen wij met een kennismakingsgesprek. Onder het genot van een goede kop koffie of wat anders leren we elkaar kennen en mogen jullie vertellen over je ideeën, wensen en woondromen. Hoe wij dat vervolgens vertalen in jullie ideale woning vertellen wij aan de hand van onze werkwijze en het bouwproces.

Het doel van deze kennismaking is niets meer of minder dan te kijken of er een wederzijdse klik is voor het realiseren van jullie unieke woning op maat. Elkaar leren kennen kan in digitale vorm, maar vaak heeft een persoonlijke kennismaking van beide kanten de voorkeur. Het bouwen van een woning is een bijzonder en uniek proces en dan is er niets belangrijker dan het gevoel te hebben elkaar te begrijpen.

2. VAN RUW IDEE NAAR CONCREET VOORSTEL

Aan de hand van de gedachtes die jullie in het kennismakingsgesprek met ons gedeeld hebben kiezen wij de architect die het beste concreet vorm kan geven aan die gedachtes. In het tweede gesprek stellen wij jullie aan elkaar voor en in dit gesprek zal de architect, door het stellen van veel vragen, een nog scherper beeld willen krijgen van jullie woonwensen. Hoe gebruiken jullie de woning, welke uitstraling wil je, hoe ziet de kavel eruit en wat is de perfecte ligging van de woning, welke bouwvoorschriften zijn er om rekening mee te houden, hoe duurzaam wil je bouwen en welke budgetmogelijkheden zijn er? Deze, en vergelijkbare vragen komen allemaal aan bod. Wellicht hebben jullie zelfs al een moodboard gemaakt om ideeën concreet te krijgen. Zo onderzoeken wij de haalbaarheid van het project en leggen dit vast in een zogenaamd Programma van Eisen en stellen vast of de gewenste woning haalbaar is binnen de gestelde eisen en het budget.

Bij een positieve uitkomst van dit vooronderzoek wordt de ontwerpovereenkomst opgesteld waarin een honorarium voor de ontwerpwerkzaamheden is opgenomen. Na akkoord zal de architect aan de slag gaan met het ontwerp. Je zit daarbij trouwens nog nergens aan vast. Blijkt er alsnog geen klik te zijn dan heb je geen verplichting om verder te gaan met GroenVeste.

3. ONTWERP

Binnen de ontwerpfase werken we met 3 subfases: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Omdat iedere GroenVeste woning uniek is begint een ontwerp dus niet met een basismodel welke op onderdelen wordt aangepast maar beginnen we met een blanco vel en het Programma van Eisen als uitgangspunt.

We beginnen te tekenen met de hand en maken dat stap voor stap digitaler. De woning wordt steeds verder ingekleurd en de elementenbegroting met de bouwkosten kleurt mee. Als opdrachtgever blijf je zo altijd de controle houden over zowel ontwerp als de daarmee gepaard gaande kosten.

In het schetsontwerp zet de architect verschillende mogelijkheden naast elkaar en hij zoekt een goede balans tussen functie, vorm en de verschillende ruimtes. Daarmee krijgt ook de verschijningsvorm langzaam maar zeker gestalte. Deze presenteren wij in een 3D weergave met een hoofdindeling en ideeën voor toe te passen kleuren en materialen. Tegelijkertijd verkennen de bouwkundige specialisten de constructieve- en installatietechnische opzet en geven ze advies over energievoorziening en installatieconcepten. Tijdens het schetsontwerp wordt meegecalculeerd zodat jullie betere budgetafwegingen kunnen maken. Eventueel wordt aan het eind van de fase het Programma van Eisen nog bijgesteld.

Wanneer jullie overtuigd zijn van het schetsontwerp en dat dit helemaal jullie woning gaat worden, starten we met het voorlopig ontwerp. Hierin komen alle ontwerpbeslissingen vanuit het schetsontwerp samen en krijgen jullie een zeer goed beeld van de uiteindelijke woning. Denk daarbij aan plattegrondtekeningen, doorsnedes, situatietekeningen, gevelaanzichten, gezichtsbepalende details en visualisaties van in- en exterieur. Om het nog realistischer te maken nemen we jullie in virtual reality mee door jullie nieuwe woning en laten we aan de hand van een zonnestudie zien hoe zonlicht gedurende de dag en in alle seizoenen van invloed is op het licht binnen en buiten de woning.

In deze fase werken we het ontwerp uit in een zogenaamd Bouwinformatiemodel (BIM). Dit model is de rode draad in ons proces. Wij hebben alle specialismen uit de bouwketen onder één dak en die kunnen allemaal slim met elkaar samenwerken in het 3D BIM-model gedurende de ontwerpfase. Dit is ook de fase waarin we kijken welke bouwmethodiek de best passende is. Hierbij staat de kracht van het ontwerp op één. Per project analyseren wij welke bouwmethodiek zich het beste leent voor het ontwerp. Dankzij de integrale manier van samenwerken weten wij vroeg in het proces of het ontwerp bouwkundig uitvoerbaar is en ben jij verzekerd van een ontwerp dat aansluit bij jouw budget, voldoet aan welstandscriteria en bouwkundig kloppend is. Fijne gedachte toch?

Ook sturen we het ontwerp alvast naar de welstandscommissie zodat de bouw zo snel mogelijk van start kan gaan en eventuele aanpassingen in een vroeg stadium gedaan kunnen worden. Terwijl het voorontwerp bij de welstand ligt, werken wij alvast door met de volgende stappen. Indien gewenst zorgen we ook voor een interieuradvies en een tuinontwerp op maat. Zo zorgen we ervoor dat binnen en buiten feilloos in elkaar overlopen en creëren we niet slechts een woning maar de totale woonbeleving.

Een Definitief Ontwerp is het vervolg van een goedgekeurd Voorlopig Ontwerp. Waar tijdens het schets- en voorlopige ontwerp de vraag ‘Wat gaan we maken?’ centraal staat, geven we in de DO-fase antwoord op de vraag: ‘Hoe gaan we het maken?’ Het definitief ontwerp is een uitbouw en een detaillering van het voorlopige ontwerp. Tijdens deze fase wordt het ontwerp bouwkundig getoetst volgens de BENG normering en worden de tekeningen klaargemaakt voor de bouwaanvraag. Het definitief ontwerp laat geen belangrijke vragen meer open.

4. AANNEMINGSOVEREENKOMST

4. AANNEMINGSOVEREENKOMST

Bijna gaan we dan echt starten met de bouw… Na akkoord op het definitief ontwerp wordt de aannemingsovereenkomst opgemaakt. De aannemingsovereenkomst zal voor 95% overeenkomen met de elementenbegroting, waarmee gerekend is gedurende de ontwerpfase. De kans achten we eerlijk gezegd niet heel groot maar wanneer jullie alsnog besluiten niet met ons verder te willen gaan dan is dat nog steeds mogelijk.

Voor de meeste van onze klanten is het bouwen van een huis geen dagelijkse bezigheid en daarom bespreken we uitgebreid met jullie het definitieve ontwerp, de offerte, de technische omschrijving en de stukken van de onderaannemers. Als jullie akkoord zijn en de aannemersovereenkomst getekend is, start het feitelijke bouwproces!

Doordat we de aannemingsovereenkomst tekenen vóór de vergunningsaanvraag, kunnen we direct starten met bouwen zodra de vergunning binnen is. Hierdoor loop je, als opdrachtgever, geen risico. Je weet zeker dat de woning waarvoor je de vergunning krijgt, gebouwd wordt voor de vooraf afgesproken prijs. Een stukje zekerheid dus!

5. TOETSING EN VERGUNNING BIJ DE WELSTAND

In de ontwerpfase hebben we het voorlopig ontwerp al voorgelegd aan de welstand en hierdoor is het nagenoeg zeker dat de benodigde vergunning afgegeven wordt. De werkelijke aanvraag voor de vergunning doen we in deze fase van het proces. Nadat we de aanvraag hebben ingediend, heeft de welstand twaalf weken de tijd om te beslissen.

Voor u als opdrachtgever betekent dat even minder druk, en dat is fijn want dat biedt weer de ruimte om rustig na te denken over het sanitair en tegelwerk, de keuken, de kozijnen en de trap bijvoorbeeld.

Werkvoorbereider Jordy

WERKVOORBEREIDING

Ook wij zitten in de tussentijd niet stil. Onze werkvoorbereiders bouwen de woning tot in detail alvast virtueel op. Zo komen eventuele conflicten in beeld en kunnen deze nog aangepast worden voor de werkelijke bouw start. Onze werkvoorbereiders sturen ook alvast de toeleveranciers voor wanden en kap aan. Zo weten we zeker dat we direct kunnen starten met bouwen zodra de vergunning binnen is. In ons portaal word je als opdrachtgever van elke stap op de hoogte gehouden en houd je inspraak gedurende het hele proces.

Doordat GroenVeste de coördinator van dit hele proces is, kunnen wij garanderen dat er geen bouwfouten ontstaan bij de werkelijke uitvoering. Pas wanneer in het model alle stukjes op zijn plaats vallen en de definitieve vergunning afgegeven is, start de werkelijke bouw. Efficiënt voor de doorlooptijd, voor de kosten en het scheelt een hoop kopzorgen!

6. REALISATIE

Het klinkt misschien gek, maar deze fase is voor ons het minst spannend. Door de nauwkeurige voorbereiding hebben wij de woning al eens virtueel gebouwd. Omdat het casco van de woning zo veel mogelijk wordt geprefabriceerd is de woning snel wind- en waterdicht. En dan kan het ineens allemaal heel snel gaan!

Met enige regelmaat spreken we elkaar op de bouwplaats voor bouwvergaderingen en bespreken we de planning, de voortgang en het eventuele meer- en minderwerk. En uiteraard zijn we er dan voor al jullie vragen en opmerkingen.

Als de afbouwfase nadert zal er een vooroplevering met de projectleider zijn. Er wordt geïnventariseerd wat nog ontbreekt of verbeterd moet worden. Na de vooroplevering wordt een afspraak gemaakt voor de eindoplevering waarbij wij jullie de sleutel overhandigen. Voor jullie kan dan het feest echt beginnen en start jullie leven in de exclusief voor jullie ontworpen en gebouwde woning!

7. NAZORG

Bij de oplevering ontvangt u de woonwijzer. Hierin staan tips voor het onderhoud van uw woning en de leveranciers- en materiaallijsten. We komen graag nog een keer bij u op bezoek om het eindresultaat te bekijken en omdat wij benieuwd zijn hoe u het proces van ontwerp tot oplevering ervaren heeft.

VRAGEN OVER ONZE WERKWIJZE:

Wat zijn de voordelen van prefab bouwen?2021-12-14T10:49:19+01:00

Door de goede voorbereiding kan de woning grotendeels in de fabriek worden gebouwd. Het grote voordeel hiervan is dat onder geconditioneerde omstandigheden gewerkt kan worden en dit maakt het aanzienlijk minder zwaar voor onze timmermannen.

Weersinvloeden spelen niet mee in de fabriek en hierdoor kan er nauwkeurigere gepland worden en waar mogelijk worden robots gebruikt om zwaar werk te verrichten. Zo worden bijvoorbeeld de kozijnen geverfd door een robot. Dit gebeurt, dankzij computersturing, sneller en nauwkeuriger dan een mensenarm zou kunnen. Op deze manier zorgen wij voor een gezondere werkomgeving voor onze medewerkers.

Het resultaat van deze werkwijze is dat wij in hoog tempo je woning kunnen bouwen. Binnen enkele weken is de woning wind- en waterdicht, waardoor de woning niet lang open gesteld wordt aan allerlei weersinvloeden. In het hele proces sluit alles naadloos op elkaar aan, zowel in techniek als in timing.

Wat is een 3D BIM-model?2021-12-10T15:42:52+01:00

BIM staat voor Building Information Modeling, letterlijk vertaald: ‘Het maken van een bouwwerk-informatiemodel’. In een BIM-model modelleren we alle informatie die nodig is om jouw toekomstige woning te kunnen realiseren. Een  3D BIM-model is dus meer dan alleen een 3D model. Het draait namelijk om de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de gehele bouwketen.

Waarin onderscheidt de bouwtechniek van GroenVeste zich?2021-12-10T16:02:19+01:00

GroenVeste bouwt kwaliteitshuizen met behulp van het Bouw Informatie Model (BIM). Dit houdt in dat wij met de slimste software vanaf het begin ontwerpen in 3D. Voor jou als opdrachtgever heeft dit een aantal voordelen:

  • Je kunt de woning meteen in 3D bewonderen, in plaats van een platte tekening;
  • Eventuele aanpassingen kunnen direct door ons verwerkt worden;
  • Door in 3D te denken en te ontwerpen zien wij eerder kansen om een leefomgeving te creëren die aan alle praktische en technische gemakken voldoet, maar ook esthetisch klopt;
  • Het BIM-model wordt gecontroleerd en gemodelleerd door de architecten en engineers van GroenVeste. Dit houdt in dat wij het mogelijk maken om de casco van je woning grotendeels in de fabriek te laten prefabriceren;
  • Het vooraf uitdenken van het gehele bouwproces zorgt ervoor dat we in hoog tempo je woning kunnen bouwen.
Bouwen jullie ook levensloopbestendige woningen?2021-12-10T16:18:18+01:00

Ja, bijna alle woningen die we ontwerpen en bouwen zijn levensloopbestendig.

De woningen van GroenVeste zijn voorbereidt op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In het ontwerp maken we verbinding tussen de eisen en wensen die je nu hebt en de eisen en wensen die je hebt voor de toekomst. De aankoop van een woning is een grote investering en door nu preventief te werken en aandacht te schenken aan levensloopbestendigheid, voorkomt dit grote verbouwingen in de toekomst. In het ontwerp gaat de aandacht daarom nu al uit naar een logische en praktische indeling en inrichting van de woning.

Wat als ik graag iets wil bouwen wat afwijkt van het bestemmingsplan?2021-12-10T16:20:39+01:00

Onze afdeling Gebiedsontwikkeling helpt je graag met alle ruimtelijke plannen. Je kunt hierbij denken aan principe verzoeken, alle soorten vergunningsaanvragen, kruimelafwijkingen, project-afwijkingsbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen.

Wat maakt GroenVeste anders?2021-12-10T16:35:17+01:00

GroenVeste is een architectenbureau en bouwbedrijf in één. Bij GroenVeste kun je terecht voor een unieke woning op maat en hoef je niet meerdere partijen in te schakelen. Met alle specialisten onder één dak ontwerpen en bouwen wij woningen voor particuliere opdrachtgevers. Van kavel tot sleuteloverdracht, je hebt ten alle tijden te maken met dezelfde partij. Dit zorgt voor minder afstemmingsrisico’s en dus voor minder zorgen.

VRAGEN OVER BOUWMETHODIEKEN:

Welke bouwmethodieken gebruikt GroenVeste?2022-08-30T13:48:57+02:00

Bij GroenVeste werken we niet met vaste bouwmethoden. De kracht van het ontwerp staat op één dus dat vormt de basis bij de keuze voor een bouwmethode. In de basis kiezen we uit drie bouwmethodieken: CLT, houtskeletbouw en keramische bouw (traditionele bouw). Samen kijken we welke eigenschappen belangrijk zijn en op basis daarvan bepalen we welke bouwmethode het best aansluit op jouw unieke woning op maat. Een combinatie van verschillende bouwmethodieken kan bij sommige projecten de perfecte oplossing zijn.

Naast bouwvoorschriften, budget, kenmerken van de bouwgrond en het gewenste niveau van wooncomfort letten we bij de keuze voor bouwmethode ook op maatvastheid, kwaliteit, duurzaamheid en de mate van prefab.

Wat is kruislaaghout (CLT)?2022-08-30T13:49:48+02:00

De sterke, massief houten constructieplaten zijn opgebouwd uit kruislings verlijmde vuren platen of lamellen. CLT is een volledige vervanging voor metselwerk of beton en het is een duurzame manier van bouwen. Bouwen in CLT brengt veel voordelen met zich mee. CLT kan worden gebruikt voor wanden, vloeren en dakconstructies.

CLT is een erg sterk bouwmateriaal. Bij het verlijmen wordt het materiaal onder hoge druk samengeperst. Daardoor ontstaat er een stabiele en stijve plaat. Het uitzetten, vervormen of krimpen van het hout is hierdoor tot een minimum beperkt. Door de karakteristieke uitstraling is het zeer geschikt voor de woningbouw en het is gemakkelijk af te werken.

Hout is van nature vochtregulerend en beschikt over uitstekende isolerende eigenschappen. De luchtvochtigheid blijft daardoor op een constanter niveau. Dit heeft een positieve invloed op het binnenklimaat van de woning en op het energieverbruik. Bouwen in hout scheelt ook enorm veel in CO2-uitstoot. Bomen zetten CO2 uit de lucht om in vast materiaal. Zodra een boom gekapt wordt, neemt deze geen CO2 meer op. Wanneer het hout vervolgens wordt verwerkt tot CLT-hout en wordt gebruikt in de bouw, blijft de CO2 tijdens de levensduur van het huis opgeslagen. Hierdoor voorkom je dus dat de uitstoot opnieuw vrijkomt.

Een ander voordeel van bouwen in CLT is dat het materiaal het mogelijk maakt om sneller te bouwen. Het is lichter dan baksteen of beton en het laat zich makkelijk verwerken. De geprefabriceerde onderdelen zijn groot, maatvast en eenvoudig aan elkaar te koppelen. Bovendien heb je bij het verwerken niet te maken met bouwvocht en droogtijden en is de constructie meteen belastbaar. Uitsparingen voor bijvoorbeeld leidingwerk, maar ook voor spotjes en lichtpunten kunnen heel nauwkeurig worden aangebracht.

Wat is houtskeletbouw?2022-08-30T13:47:28+02:00

Prefab houtskeletbouw is gebaseerd op een uitgekiend principe: in onze werkplaats in Staphorst worden complete daken, wanden en vloerelementen voorbereid en getimmerd inclusief isolatie, installatie, afwerking en kozijnen. Hierdoor is de woning onmiddellijk wind- en waterdicht en kan de binnen-afbouw meteen starten na montage. Houtskeletbouw biedt volledige vrijheid wat betreft de gevelafwerking: beplating, natuursteen en zelfs metselwerk zijn mogelijk.

Lees meer over houtskeletbouw

Wat houdt de keramische bouwmethode in?2022-08-30T13:47:31+02:00

Bij onze keramische bouwmethode maken we gebruik van traditionele materialen: een betonnen vloer en bakstenen muren. Deze bouwmethodiek lijkt dan ook veel op de traditionele bouwmethode zoals de meeste aannemers werken. In de uitvoering werkt het bij ons net iets anders. Wij prefabriceren het casco van de woning waardoor de woning in 2 tot 3 weken na start van de bouw wind- en waterdicht is.

Lees meer over de keramische bouwmethodiek

WIL JE INSPIRATIE OPDOEN VOOR UW NIEUWE DROOMWONING?

Vraag gratis onze Unieke woningen op maat Brochure aan over duurzaam bouwen, de woning van de toekomst, woontrends van 2021 en nog veel meer!

ONTVANG GRATIS ONZE BROCHURE