STAP 1 HOE GAAN WE TE WERK

In het eerste gesprek dat u met ons voert geven wij graag een uitleg van ons bouwproces en werkwijze. Stelt u gerust vragen. Dan komen uw wensen op tafel. Wat is de huidige woonsituatie? Hoe moet uw ideale woning eruit zien? Waar voelt u zich prettig bij? Samen met u stellen wij zo het kader op.

STAP 2 HET ONTWERP

Onze architect maakt een ontwerpvoorstel met plattegronden en 3D beelden (perspectieven). In deze plattegronden zijn uw woonwensen zoveel mogelijk opgenomen maar wordt ook rekening gehouden met de ligging op de kavel en de oriëntatie t.o.v. de zon etc. Samen met u bekijken wij de ontwerpen en kunnen direct eventuele aanpassingen verwerken. We behandelen de voor- en nadelen van bepaalde oplossingen zodat u een goed beeld krijgt van het aangeboden ontwerp. Veelal een leuk proces omdat u uw wensen vertaald ziet naar concrete oplossingen. Op basis van dit ontwerp ontvangt u een eerste offerte, zodat u weet waar u budgettair aan toe bent.

STAP 3 DE OVEREENKOMST

Aan de hand van het ontwerp en de voor u opgestelde offerte bespreken wij de materiaalkeuzes.
Wij zijn ervan overtuigd dat de energie die u aanwendt om u bij ons te oriënteren zich terugbetaald.

STAP 4 TOETSING EN WELSTAND

Na ondertekening van de overeenkomsten worden de plannen ingediend bij een welstandscommissie. Na akkoord van het ontwerp door deze commissie wordt het bouwvergunningstraject opgestart en de berekeningen hiervoor door ons verzorgd.
In deze fase stemmen we alle details af.

STAP 5 PLANNING EN VOORBEREIDING

Tijdens het proces van de bouwvergunning starten we het uitvoeringstraject. Hierbij begeleiden wij u met de afbouw keuzes zoals; badkamer, keuken, etc. zodat deze goed in de woning passen. We stemmen de planning met u af en bezoeken enkele fabrieken waarin u de gemaakte keuzes kunt bezichtigen.

STAP 6 START BOUW

Vooraf is in de fabrieken door onze partners al hard gewerkt aan uw woning.
De start is een beleving op zich omdat de woning al snel vorm krijgt.

STAP 7 DE OPLEVERING

De woning wordt gezamenlijk met u opgeleverd. Natuurlijk streven wij het bouwen zonder fouten na. Mocht er onverhoopt toch iets zijn dat niet naar behoren is dan maken wij dit per omgaande in orde. Immers, ons werkzaamheden zijn pas klaar als u tevreden bent.