Onze afdeling Ruimtelijke Ordening helpt graag met alle ruimtelijke plannen. Denk daarbij aan principeverzoeken, alle soorten vergunningaanvragen , kruimelafwijkingen, projectafwijkingsbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen.