UNIEK ONTWERP OP MAAT

Een woning met een tijdloze en functionele architectuur, toegepaste kwaliteitsmaterialen en duurzame bouw is voor velen een droom. Een woning met een bouwstijl die past in ons Hollandse cultuurlandschap. Bij Groenveste bouwen wij met efficiënt vakmanschap woningen die zijn voorbestemd om er tot in lengte van dagen te zijn en die vele generaties blijven aanspreken. Wij realiseren samen met u uw ideale woning én maken hem betaalbaar.

Het bouwconcept biedt veel ruimte voor persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld voor de materiaalkeuze aan de buitenkant; hout of baksteen, dakpan of riet, zink of lood. Ook de binnenruimtes worden volledig naar uw behoeftes ingedeeld. Eigen zeggenschap en de maatwerkmogelijkheden zijn groot. Toch is het keuzeaanbod overzichtelijk, dankzij onze intensieve begeleiding in het gehele proces. Het startpunt ligt in het goed luisteren naar uw eigen wensen. Het eindpunt is een esthetisch, verantwoorde en functionele woning en een innige band met u als bewoner.

In een eerste gesprek gaan onze architecten een ontwerpvoorstel maken. In het tweede gesprek laten we plattegronden zien en kunt u uw woning ook al in 3D bewonderen. Eventuele aanpassingen kunnen we direct verwerken. Door in 3D te denken en te ontwerpen zien wij eerder kansen om een leefomgeving te creëren, welke aan alle praktische en technische gemakken voldoet, maar daarnaast ook esthetisch klopt.

Groenveste brengt architectuur, eigen zeggenschap en betaalbaarheid samen in één ontwerp. Goede architectuur past in de omgeving en biedt bovendien alle comfort aan de levenssfeer van de toekomstige bewoners. Dit betekent dat de woningen worden vormgegeven met doelmatige, praktische en logische indelingen. Uw wensen worden vertaald in een ontwerp dat correspondeert met uw persoonlijke voorkeuren en leefstijl. Het draagt als het ware uw ziel.

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

NOODZAAK VAN ARCHITECTUUR

Een architect is op de hoogte van de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit, kent de wegen die bewandeld moeten worden binnen de gemeente om een vergunning te bemachtigen, is onafhankelijk en staat u met zijn bouwkundige kennis bij in de uitwerking van uw bouwplan.

Een architect maakt het ontwerp voor een gebouw of uitbreiding waarin uw pakket aan wensen is verwerkt.

Een goed ontwerp voegt esthetische waarde toe aan een gebouw. De architect verzorgt maatwerk voor u, zodat u waar krijgt voor uw geld. Onze architecten kunnen u ondersteunen om op allerlei manieren kosten te besparen. We overzien uw budget en voeren onderhandelingen om de beste materialen en het beste vakmanschap te krijgen voor de laagste prijs. We kunnen stookkosten verminderen door een energiebesparend gebouw te maken.

We kunnen tijd besteden aan een planning, zodat naarmate uw ideeën zich ontwikkelen we wijzigingen kunnen aanbrengen op papier, wat veel goedkoper is dan later, wanneer de bouw al in volle gang is.

ARCHITECTUUR GEEFT MEERWAARDE

“Een architect heeft ook een toegevoegde waarde. Als het huis eenmaal staat, dan blijft de uniekheid van architectuur en duurzaamheid over.”  Fam. Jonker

WAT IS ARCHITECTUUR

Wij ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Als de gebruiker zicht goed voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn wensen, dan komt de architectuur tot zijn recht. Voor ons moet een gebouw variatie bieden in zowel gebruik als ruimtelijke beleving. Hierbij zijn het onderstaande onderdelen die voor ons als ontwerptools fungeren.

CONSTRUCTIE
Een slimme constructie heeft invloed op de manier van bouwen en is daarbij belangrijk voor het kostenbewust ontwerpen. Ook heeft de constructie veel invloed op de flexibiliteit van een woning wat betreft de toekomstige uitbreidingsmo­gelijkheden.

HAALBAARHEID
Gedurende het gehele ontwerpproces zal het ontwerp getoetst worden op haalbaarheid. Daarbij gaat het om de ruimtelijke en bouwtechnische regelgeving samen met de budgetbewaking van de opdrachtgever.

OMGEVING
De omgeving en locatie vormen de basis van het uiteindelijke ontwerp. Bij het te vervaardigen ontwerp kan er worden ingespeeld op bijvoorbeeld: uitzichten, omliggende ge­bouwen, landstructuren en verkeerssituaties. Daarom is een omgevingsonderzoek belangrijk voor een ontwerp.

MATERIAAL
De materiaalkeuzes voor een exterieur of interieur zullen afhangen van de uitgangspunten van het ontwerp. Door te spelen met contrasterende materialen kunnen kenmerken de elementen juist versterkt worden. Daarnaast kan er ook gestreefd worden naar eenheid in materialen.

DAGLICHT
Daglicht is essentieel voor de beleving van ruimtes, detaillering, materialen en het contact met buiten. Daglicht is bijzonder licht en de enige echt duurzame lichtbron. Het geeft gedurende de dag en seizoenen verschillende uitstralingen aan het interieur en exterieur van gebouw­en. Daarom zien wij dit als een belangrijke tool voor het ontwerpproces.

ORGANISATIE
De organisatie van een woning is altijd sterk gerelateerd aan de wensen van de opdrachtgever en het geen dat de omgeving heeft te bieden. Bij het ontwerp van een organisatie kunnen bijvoorbeeld; ruimtelijkheid, zichtlijnen en daglicht belangrijke uitgangspunten vormen.

DETAIL
Het goed uit detailleren van een gebouw is uitermate belangrijk. Het kan een ontwerp maken en breken. Daarom besteden wij hier ook veel aandacht aan en het is dan ook onverstandig om op dit onderdeel bezuinigen.

KLIMAAT
Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan het binnen klimaat van een woningen. Waardoor men het risico loopt te moeten leven in een slecht geventileerde, verwarmde en gekoelde woning. En dit kan schadelijk zijn voor de gezond­heid van de bewoners. Daarom vinden wij het belangrijk dit onderdeel op een duurzame manier te verweven met de architectuur.