FAQ items aan het laden...
ARCHITECTUUR2020-02-10T16:17:14+01:00

UNIEK ONTWERP OP MAAT

Een woning met een tijdloze en functionele architectuur, toegepaste kwaliteitsmaterialen en duurzame bouw is voor velen een droom. Een woning met een bouwstijl die past in ons Hollandse cultuurlandschap. Bij Groenveste bouwen wij met efficiënt vakmanschap woningen die zijn voorbestemd om er tot in lengte van dagen te zijn en die vele generaties blijven aanspreken. Wij realiseren samen met u uw ideale woning én maken hem betaalbaar.

Het bouwconcept biedt veel ruimte voor persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld voor de materiaalkeuze aan de buitenkant; hout of baksteen, dakpan of riet, zink of lood. Ook de binnenruimtes worden volledig naar uw behoeftes ingedeeld. Eigen zeggenschap en de maatwerkmogelijkheden zijn groot. Toch is het keuzeaanbod overzichtelijk, dankzij onze intensieve begeleiding in het gehele proces. Het startpunt ligt in het goed luisteren naar uw eigen wensen. Het eindpunt is een esthetisch, verantwoorde en functionele woning en een innige band met u als bewoner.

In een eerste gesprek gaan onze architecten een ontwerpvoorstel maken. In het tweede gesprek laten we plattegronden zien en kunt u uw woning ook al in 3D bewonderen. Eventuele aanpassingen kunnen we direct verwerken. Door in 3D te denken en te ontwerpen zien wij eerder kansen om een leefomgeving te creëren, welke aan alle praktische en technische gemakken voldoet, maar daarnaast ook esthetisch klopt.

Groenveste brengt architectuur, eigen zeggenschap en betaalbaarheid samen in één ontwerp. Goede architectuur past in de omgeving en biedt bovendien alle comfort aan de levenssfeer van de toekomstige bewoners. Dit betekent dat de woningen worden vormgegeven met doelmatige, praktische en logische indelingen. Uw wensen worden vertaald in een ontwerp dat correspondeert met uw persoonlijke voorkeuren en leefstijl. Het draagt als het ware uw ziel.

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

NOODZAAK VAN ARCHITECTUUR

Een architect is op de hoogte van de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit, kent de wegen die bewandeld moeten worden binnen de gemeente om een vergunning te bemachtigen, is onafhankelijk en staat u met zijn bouwkundige kennis bij in de uitwerking van uw bouwplan.

Een architect maakt het ontwerp voor een gebouw of uitbreiding waarin uw pakket aan wensen is verwerkt.

Een goed ontwerp voegt esthetische waarde toe aan een gebouw. De architect verzorgt maatwerk voor u, zodat u waar krijgt voor uw geld. Onze architecten kunnen u ondersteunen om op allerlei manieren kosten te besparen. We overzien uw budget en voeren onderhandelingen om de beste materialen en het beste vakmanschap te krijgen voor de laagste prijs. We kunnen stookkosten verminderen door een energiebesparend gebouw te maken.

We kunnen tijd besteden aan een planning, zodat naarmate uw ideeën zich ontwikkelen we wijzigingen kunnen aanbrengen op papier, wat veel goedkoper is dan later, wanneer de bouw al in volle gang is.

schets architectuur

ARCHITECTUUR GEEFT MEERWAARDE

“Een architect heeft ook een toegevoegde waarde. Als het huis eenmaal staat, dan blijft de uniekheid van architectuur en duurzaamheid over.”  Fam. Jonker

WAT IS ARCHITECTUUR

Wij ontwerpen gebouwen voor de gebruiker. Als de gebruiker zicht goed voelt in het gebouw en deze functioneert naar al zijn wensen, dan komt de architectuur tot zijn recht. Voor ons moet een gebouw variatie bieden in zowel gebruik als ruimtelijke beleving. Hierbij zijn het onderstaande onderdelen die voor ons als ontwerptools fungeren.

CONSTRUCTIE
Een slimme constructie heeft invloed op de manier van bouwen en is daarbij belangrijk voor het kostenbewust ontwerpen. Ook heeft de constructie veel invloed op de flexibiliteit van een woning wat betreft de toekomstige uitbreidingsmo­gelijkheden.

HAALBAARHEID
Gedurende het gehele ontwerpproces zal het ontwerp getoetst worden op haalbaarheid. Daarbij gaat het om de ruimtelijke en bouwtechnische regelgeving samen met de budgetbewaking van de opdrachtgever.

OMGEVING
De omgeving en locatie vormen de basis van het uiteindelijke ontwerp. Bij het te vervaardigen ontwerp kan er worden ingespeeld op bijvoorbeeld: uitzichten, omliggende ge­bouwen, landstructuren en verkeerssituaties. Daarom is een omgevingsonderzoek belangrijk voor een ontwerp.

MATERIAAL
De materiaalkeuzes voor een exterieur of interieur zullen afhangen van de uitgangspunten van het ontwerp. Door te spelen met contrasterende materialen kunnen kenmerken de elementen juist versterkt worden. Daarnaast kan er ook gestreefd worden naar eenheid in materialen.

DAGLICHT
Daglicht is essentieel voor de beleving van ruimtes, detaillering, materialen en het contact met buiten. Daglicht is bijzonder licht en de enige echt duurzame lichtbron. Het geeft gedurende de dag en seizoenen verschillende uitstralingen aan het interieur en exterieur van gebouw­en. Daarom zien wij dit als een belangrijke tool voor het ontwerpproces.

ORGANISATIE
De organisatie van een woning is altijd sterk gerelateerd aan de wensen van de opdrachtgever en het geen dat de omgeving heeft te bieden. Bij het ontwerp van een organisatie kunnen bijvoorbeeld; ruimtelijkheid, zichtlijnen en daglicht belangrijke uitgangspunten vormen.

DETAIL
Het goed uit detailleren van een gebouw is uitermate belangrijk. Het kan een ontwerp maken en breken. Daarom besteden wij hier ook veel aandacht aan en het is dan ook onverstandig om op dit onderdeel bezuinigen.

KLIMAAT
Vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan het binnen klimaat van een woningen. Waardoor men het risico loopt te moeten leven in een slecht geventileerde, verwarmde en gekoelde woning. En dit kan schadelijk zijn voor de gezond­heid van de bewoners. Daarom vinden wij het belangrijk dit onderdeel op een duurzame manier te verweven met de architectuur.

Veel gestelde vragen

Waarin onderscheidt de bouwtechniek van Groenveste zich?2020-02-10T16:51:57+01:00

Groenveste bouwt kwaliteitshuizen met behulp van het Bouw Informatie Model (BIM). In deze uiterst innovatieve software ontwerpen wij vanaf begin af aan in 3D, dit heeft voor jou als opdrachtgever een aantal aanzienlijke voordelen:

  • Je kunt de woning meteen in 3D bewonderen in plaats van een platte tekening;
  • Eventuele aanpassingen kunnen direct door ons verwerkt worden;
  • Door in 3D te denken en te ontwerpen zien wij eerder kansen om een leefomgeving te creëren, welke aan alle praktische en technische gemakken voldoet maar daarnaast ook esthetisch klopt;
  • Naast het virtueel opbouwen van het ontwerp wordt het BIM model gecontroleerd en gemodelleerd door de architecten en engineers van Groenveste. Dit houdt in dat wij het mogelijk maken om de casco van je woning grotendeels in de fabriek te laten prefabriceren.
  • Het vooraf uit denken van het gehele bouwproces zorgt ervoor dat we in hoog tempo je woning kunnen bouwen.
Wat is de Groenveste werkwijze?2020-02-10T16:57:46+01:00

De schematische weergave van ons proces ziet er als volgt uit:

Stap 1: Hoe gaan we te werk?

Als de architect het hoofd vol ideeën van de klant vertaald heeft in een ontwerp wil je weten of het ontwerp ook daadwerkelijk het gevoel geeft waar jij naar op zoek bent. Het inbeelden van een tekening naar werkelijke situatie is best complex, zeker als je er niet dagelijks mee te maken hebt. Gelukkig heeft Groenveste een oplossing: onze visuele ontwerpers laten een 3D model helemaal tot leven laten komen waardoor je als klant een virtuele wandeling door je toekomstige woning maakt! Je krijgt zo een goed beeld van de grootte van verschillende ruimtes en de beleving van de woning. Daarnaast kunnen wij ook verschillende kleurencombinaties laten zien van bijvoorbeeld de gevelbekleding, wat helpt in het maken van de uiteindelijke keuze.

Stap 2: Het ontwerp

Één van onze architecten maakt een ontwerpvoorstel met ontwerptekening en 3D visualisaties. In deze plattegronden zijn je woonwensen zoveel mogelijk opgenomen maar wordt ook rekening gehouden met de ligging op de kavel en de oriëntatie t.o.v. de zon etc. Samen met jou bekijken wij de ontwerpen en kunnen direct eventuele aanpassingen verwerken. We behandelen de voor- en nadelen van bepaalde oplossingen zodat je een goed beeld krijgt van het aangeboden ontwerp. Veelal een leuk proces omdat je je wensen vertaald ziet naar concrete oplossingen. Op basis van dit ontwerp ontvang je een kostenraming, zodat je weet waar je budgettair aan toe bent.

Stap 3: Overeenkomst

Voordat we tot een overkomst komen gaan we de begroting opstellen uitgaande van het definitieve ontwerp en het gewenste afwerkingsniveau. We willen hierbij zoveel mogelijk naar een vaste prijs toewerken om verrassingen te voorkomen. Aan de hand van de voor jou opgestelde offerte bespreken wij de materiaalkeuzes. Wij zijn ervan overtuigd dat de energie die je aanwendt om je bij ons te oriënteren zich terugbetaald.

Stap 4: Toetsing

Na ondertekening van de wordt het bouwvergunningstraject opgestart en de benodigde berekeningen hiervoor door ons verzorgd. In deze fase stemmen we alle details af.

Stap 5: Voorbereiding

Tijdens het proces van de bouwvergunning starten we het uitvoeringstraject. De bouwkundige tekeningen worden gereed gemaakt voor de bestellingen. Vervolgens stemmen we de planning af.

Stap 6: Uitvoering

Voorafgaand start bouw worden door onze partners in de fabrieken al hard gewerkt aan de woning. Omdat het casco grotendeels geprefabriceerd wordt is de start al een beleving op zich, omdat de woning al snel vorm krijgt. Gedurende het bouwproces vinden er bouwvergaderingen plaats waarbij je als opdrachtgever kans krijgt om zaken op te merken, mede te delen of zijn of haar overgebleven vragen te stellen aan de uitvoerder.

Stap 7: Oplevering

De woning wordt gezamenlijk met de opdrachtgever opgeleverd. Natuurlijk streven wij het bouwen zonder fouten na. Mocht er onverhoopt toch iets zijn dat niet naar behoren is dan maken wij dit per omgaande in orde. Immers, ons werkzaamheden zijn pas klaar als de klant tevreden is.

Ik heb moeite met tekeningen lezen om in te beelden hoe groot werkelijk iets is of hoe mijn toekomstige woning er uit komt te zien?2020-02-04T16:59:30+01:00

Als de architect het hoofd vol ideeën van de klant vertaald heeft in een ontwerp wil je weten of het ontwerp ook daadwerkelijk het gevoel geeft waar jij naar op zoek bent. De meeste mensen onder ons kunnen moeilijk een tekening inbeelden. Gelukkig heeft Groenveste een oplossing. Onze visuele ontwerpers kunnen een log 3D model helemaal tot leven laten komen, waardoor je als klant een virtuele wandeling door je toekomstige woning maakt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de grootte van verschillende ruimtes en de beleving van de woning. Daarnaast kunnen wij ook verschillende kleurencombinaties laten zien van bijvoorbeeld de gevelbekleding, wat de klant helpt in het maken van keuzes.

Bouwen jullie ook levensloopbestendige woningen?2020-02-04T16:23:30+01:00

Ja, bijna alle woningen die we ontwerpen en bouwen zijn levensloopbestendig. Groenveste woningen zijn voorbereid op het langer zelfstandig thuis wonen. In het ontwerp maken we een verbinding met wensen die je als toekomstige bewoners nu eist en tevens met behoeftes die je op de oude dag wenst. De aankoop van een woning is een grote investering, door nu preventief te werken en aandacht te schenken aan levensloopbestendig wonen, voorkom je grote verbouwingen op de oude dag. In het ontwerp gaat de aandacht daarom bij voorbaat nu al uit naar een logische en praktische indeling en inrichting van de woning.

Ik wil graag iets bouwen wat afwijkt van het bestemmingsplan?2020-02-04T16:22:41+01:00

Naast het ontwerpen en bouwen van woningen kun je bij onze afdeling Ruimtelijke Ordening terecht voor alle ruimtelijke plannen, zoals: principeverzoeken, vergunningaanvragen (alle soorten), kruimelafwijkingen, projectafwijkingsbesluiten, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen.

Jullie werkwijze en woningen spreken mij aan, maar mijn droomwoning staat er niet tussen?2020-02-04T16:21:33+01:00

Dat kan kloppen, want voor iedere opdrachtgever ontwerpen wij een unieke woning op maat. Ons doel is om een woning te creëren die bij je past. Een woning die aansluit op je woonwensen en persoonlijke voorkeuren. Naast de wensen en eisen zijn ook de locatie en situatie voor iedere opdrachtgever verschillend. Daarentegen kan het voorkomen dat je persoonlijke voorkeursstijl niet tussen onze referenties staat, maar dat is geen probleem. Wij kunnen in iedere stijl unieke woningen op maat ontwerpen. Je herkent een woning van Groenveste aan de hoogwaardige materialen, unieke ontwerpen, aandacht voor duurzaamheid en hoogwaardige installaties.

In welk deel van Nederland bouwt Groenveste?2020-02-13T10:35:25+01:00

Een vuistregel om te checken of je bouwlocatie in het werkgebied van Groenveste ligt: wij hanteren een straal van ongeveer 100 km rondom Staphorst en/of een reistijd van max. 1 uur.

Wij hebben helaas geen landelijke dekking omdat we een relatief klein bouwbedrijf zijn. We zijn een all-in service woningbouwer en bedienen onze opdrachtgevers van ontwerp tot oplevering. Na oplevering willen wij en onze onderaannemers snel klaar kunnen staan voor service & onderhoud, waarbij het servicegebied gelijk is aan ons werkgebied.

Waarom is het bouwen van een woning tegenwoordig duurder dan vroeger?2020-02-04T16:19:36+01:00

Bouwen is de laatste jaren duurder geworden. Dit komt met name door strengere energie- en milieunormen. Om aan de strengere energienormen te voldoen zijn er voornamelijk hoogwaardige installaties toegepast. Denk aan ventilatiesystemen, extra isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. De prijsverhoging zit hem dus met name in de kwaliteit van de wanden en de installatie om zo tot een energiezuinige of energie neutrale woning te komen. Daarnaast zijn de bouwmaterialen gemiddeld 3 tot zelfs 15 procent duurder geworden. Los van de bouwkosten zijn er ook toenemende kosten en het geringe aanbod van bouwgrond.

Vergelijk het met de ontwikkeling van een auto: waarbij de installatie van de eerste Volkswagen Golf bestond uit alleen een ventilator, zit een auto tegenwoordig vol met technologie. Zo ontwikkeld de techniek van een woning zich ook door, wat vraagt om een grote investering vooraf.

Hoe wordt een prijs van een Groenveste woning opgebouwd?2020-02-04T16:11:27+01:00

Na een kennismaking gaan we met een van onze architecten sparren over jouw bouwplannen. Aan de hand van je situatie, locatie en specifieke woonwensen werken we al schetsend naar een massa verdeling en een vlekkenplan. Dit wordt vervolgens uitgewerkt in ons 3D tekenprogramma waardoor we tot een massamodel komen welke het volume weergeeft. Het aantal kuubs maal een kuubprijs geeft een prijsindicatie. De kuubprijs hangt af van de complexiteit van de woning.

Het massamodel met bijhorende prijsindicatie is in combinatie met het Programma van Eisen het vertrekpunt voor een Voorlopig Ontwerp (VO). Na de ontwerpfase volgt een kostenraming en gaan wij calculeren. We willen zoveel mogelijk tot een totaalprijs komen om meer-/minder werken te voorkomen. Zo weet je bij Groenveste precies waar je aan toe bent. Als we uiteindelijk akkoord zijn over de prijs stellen we een aannemingsovereenkomst op en kan het feestje bijna beginnen.

Prijsklassen waarin Groenveste bouwt:

€ 300.000,- € 350.000,-

€ 350.000,- € 450.000,-

€ 450.000,- € 550.000,-

€ 550.000,- € 650.000,-

€ 650.000,- € 750.000,-

> € 750.000,-

Wat kost het bouwen van een Groenveste woning?2020-02-04T16:58:43+01:00

Iedere droomwoning is anders. Wij leveren altijd maatwerk dus we kunnen geen standaardtarieven op onze site weergeven. Het bouwen van een woning is erg afhankelijk van je persoonlijke wensen, het type woning, de beeldverwachtingen en de technische wensen. Daarnaast kan de marktsituatie en de bouwlocatie ook meespelen.

Om een indicatie te kunnen geven ramen wij bouwkosten op basis van ervaringen en kengetallen en het BouwkostenKompas. Voor een eerste grove berekening van de totale kosten, waarbij we uitgaan van de standaard Groenveste kwaliteit, kun je rekening houden met een ‘vanaf prijs’ van €550,- per kuub (incl. BTW).

Voorbeeld: stel je wil een huis bouwen van 700 m3. Dan moet je rekening houden met 700 * € 550,- = € 385.000 inclusief BTW. Voor dit bedrag begeleiden we het hele proces van ontwerp tot oplevering. Vraag naar de handige Groenveste checklist om te zien welke kosten standaard inbegrepen zijn of wij optioneel aanbieden.

Prijsindicaties geven een impressie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Wat maakt Groenveste anders?2020-02-04T13:16:48+01:00

Groenveste is als het ware een architectenbureau en bouwbedrijf in één. Waarbij je vroeger voor een maatwerkwoning traditioneel een architect en aannemer inschakelde, kun je bij Groenveste terecht voor een unieke woning op maat. Met alle specialisten onder één dak ontwerpen én bouwen wij woningen voor particuliere opdrachtgevers. Van kavel tot sleuteloverdracht heb je ten allen tijde te maken met één en dezelfde partij, wat zorgt voor minder afstemmingsrisico en dus minder zorgen.